Trung tâm Môi trường Tài nguyên Miền núi
baber
WEBSITE CÁC ĐƠN VỊ
Trang chủ Đề tài/Dự án
02/03/2015 11:10 - Xem: 1864

Tóm tắt các chương trình NCKH, CGCN, dự án trung tâm giai đoạn 2000 - 2014

TÓM TẮT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH NCKH , CGCN, CÁC DỰ ÁN CỦA TRUNG TÂM

Giai đoạn 2000 - 2014

Tên chương trình NCKH , CGCN, dự án thực hiện

Hợp tác với tổ chức

Nội dung NCKH , CGCN, hoặc dự án thực hiện

Thời gian bắt đầu và kết thúc (từ tháng năm...)

Tổng kinh phí thực hiện (Triệu đồng)

Kết quả chính đạt được

 

Chương trình: Lâm nghiệp xã hội ở vùng núi phía Bắc VN

Helvetas - Việt Nam

 

Tại tỉnh Thái Nguyên và Bắc Kạn.

Đào tạo đội ngũ cán bộ

- Xây dựng mô hình trình diễn

2000-2001

100

Góp phần đào tạo đội ngũ cán bộ, xây dưng các mô hình lâm nghiệp bền vững ở Thái Nguyên và BắcKạn

Dự án: Xây dựng mô hình áp dụng TBKT phát triển kinh tế nông thôn  vùng cao tại xã Khang Ning- Ba Bể - Bắc Kạn

Bộ KHCN&MT

Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và  nhân dân vùng dự án

- Xây dựng mô hình trình diến: Trồng trọt, chăn nuôi, chế biến sản phẩm, sử dụng đất nông lâm kết hợp

1999-2001

500

Xây dựng mô hình về trồng trọt, chăn nuôi, sử dụng đất đai, chế biến sản phẩm tại 360 hộ, góp phần cải thiện đời sống nhân dân vùng đệm Vườn QG Ba Bể

 

Đề tài: NC khả năng thích nghi tập đoàn giống đậu tương nhập nội ở vùng núi phía Bắc Việt Nam

ACIAR-

Australia

Thu thập giống tập đoàn - Nghiên cứu, chọn lọc

2000 – 2001

50

Thu thập tập đoàn đậu tương 35 giống, chọn ra 3 giống thích hợp để áp dụng trong sản xuất ở Thái Nguyên và Bắc Kạn

 

Dự án: Chuyển giao kỹ thuật canh tác trên đất dốc tại Ba Bể-Bắc Kạn

 

Helvetas/PNR - Hà Nội

Đào tạo người dân địa phương

Lựa chọn tiến bộ kỹ thuật và chuyển giao

- Xây dựng mô hình có sự tham gia

1999-2000

150

Tại 2 xã Địa Linh và Bành Trạch, huyện Ba Bể - Bắc Kạn, với qui mô là 60 hộ. Xây dựng mô hình nông hộ sử dụng đát lâu bền theo hướng nông lâm kết hợp.

Chương trình: Phát triển mô hình nông lâm kết hợp có sự tham gia tại Chợ Đồn - Bắc Kạn

Chương trình Lâm nghiệp Việt Nam - Phần Lan

Tiến hành ở huyện Chợ Đồn - Bắc Kạn. Đào tạo nâng cao năng lực cán bộ và nông dân

- Xây dựng mô hình trình diễn

2000-2001

100

Quy mô áp dụng 60 hộ. Đào tạo nâng cao dân trí và xây dựng các mô hình nông lâm nghiệp bảo vệ và sử dụng hợp lý đất đai.

Đề tài: Ứng dụng kỹ thuật GIS để quy hoạch phân bổ đất trồng chè ở huyện Đồng Hỷ - Thái Nguyên

Bộ GD & ĐT

Tiến hành tại huyện Đồng Hỷ –Thái Nguyên.

Điều tra, nghiên cứu - Ứng dụng công nghệ GIS để quy hoạch đất trồng chè

2000-2001

40

Ứng dụng kỹ thuật GIS để xây _ung bản đồ quy hoạch sử dụng đất trồng chè cho địa phương.

Dự án: Nghiên cứu  sản xuất chè hữu cơ tại Thái Nguyên

 

Hợp tác với Niuzland

Trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm

Tập huấn cán bộ và nông dân Cung cấp tài liệu

2003 -2004

50

Bước đầu giúp cán bộ và người dân địa phương hiểu về lợi ích của sản xuất chè hữ cơ

Dự án: Phương pháp chuyển giao tiến bộ kỹ thuật có sự tham gia của người dân

Chương trình nghiên cứu Việt Nam _ Hà Lan

Điều tra, nghiên cứu Tổng hợp, xử lý số liệu

- Hội thảo thu thập và  chia sẻ kinh nghiệm

2002-2003

140

Đã tài liệu hoá những phương pháp và kinh nghiệm chuyển giao tiến bộ kỹ thuật

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2000 – 2010

Tỉnh Phú Thọ

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

2000

200

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Thiết kế dự án phát triển chè Đầm Hà, Quảng Ninh

 

Tỉnh Quảng Ninh

 

Điều tra, xây dựng dự án phát triển cây chè ở Đầm hà

2003

30

Hoàn chỉnh dự án để trình duyệt và triển khai

Dự án: Xây dựng mô hình thâm canh và bảo quản sau thu hoạch khoai tàu tại Bắc Kạn

 

Tỉnh Bắc Kạn

Thiết kế dự án Xây dựng mô hình thâm canh

- Xây dựng mô hình bảo quản

2003-2004

200

Xây _ung mô hình thâm canh và bảo quản sau thu hoạch sản phẩm

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Bá Thước tỉnh Thanh Hoá giai đoạn 2004 – 2010

Tỉnh Thanh Hoá

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Bá Thước đến năm 2010 được phê duyệt

2004

120

Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Bá Thước đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2004 – 2010

Tỉnh Bắc Giang

 Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

2004

200

Phương án quy hoạch sử dụng đát đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Na Rì, huyện Ba Bể, huyện Chợ Mới tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2004 – 2010

Tỉnh Bắc Kạn

 Phương án quy hoạch sử dụng đát Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

2004- 2007

700

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2006 - 2010

Tỉnh Bắc Kan

 Phương án quy hoạch sử dụng đát huyện Ba Bể đến năm 2010 được phê duyệt

2006

120

Phương án quy hoạch sử dụng đất huyện Ba Bể đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đai cấp xã tại huyện Đồng Hỷ, huyện Đại Từ, huyện Định Hoá tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2004 – 2010

Tỉnh Thái Nguyên

 Phương án quy hoạch sử dụng đất Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

2004 - 2007

600

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã huyện Võ Nhai tỉnh TháI Nguyên đến năm 2010

Tỉnh Thái Nguyên

 Phương án quy hoạch sử dụng đất Các xã đến năm 2010 được phê duyệt

2008

200

Phương án quy hoạch sử dụng đát các xã đến năm 2010 được phê duyệt

Dự án: Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một số dự án tại tỉnh Thái Nguyên năm 2009

Tỉnh Thái Nguyên

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) một số dự án tại Thái Nguyên

2009

1000

Những vấn đề ảnh hưởng đến môi trường sinh thái tại các dự án

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Phong Thổ - Lai Châu

Tỉnh Lai Châu

Quy hoạch nông thôn 9 xã huyện Phong Thổ tỉnh Lai Châu

2011

1800

Phương án quy hoạch nông thôn mới

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Văn Yên

Tỉnh Yên Bái

Quy hoạch nông thôn mới 6 xã huyện Văn Yên tỉnh Yên Bái

2011

1200

Phương án quy hoạch nông thôn mới

Dự án: Quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kạn

Tỉnh Bắc Kạn

Quy hoạch Môi trường tỉnh Bắc Kạn

2011

1400

Phương án quy hoạch Môi trường

Dự án: Hỗ trợ kỹ thuật xây dựng mô hình Khí sinh học

 

Tỉnh Thái Nguyên

Hỗ trợ kỹ thuật ; Đào tạo tập huấn kỹ thuật hướng dẫn sử dụng, vận hành, bảo dưỡng công trình khí sinh học.

2009 - 2011

100

Mô hình Khí sinh học (Biogas)

Dự án: Quy hoạch nông thôn mới huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

huyện Bắc Mê

Quy hoạch nông thôn mới các xã huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang

2011 -2012

500

Phương án quy hoạch nông thôn mới

Dự án: Quy hoạch Nông thôn mới 6 xã huyện Đại Từ-Thái Nguyên

Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới các xã thuộc huyện Đại Từ

2012

850

Phương án quy hoạch nông thôn mới

Dự án: Quy hoạch Nông thôn mới 3 xã huyện Định Hóa-Thái Nguyên

Thái Nguyên

Quy hoạch nông thôn mới các xã thuộc huyện Định Hóa

2012

400

Phương án quy hoạch nông thôn mới

Dự án: Xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai xã Văn Phú, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang

Tuyên Quang

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

2012

723

Hệ thống hồ sơ địa chính

Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu các xã huyện Đồng Hỷ, tỉnh thái Nguyên

Thái Nguyên

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

2012

865

Hệ thống hồ sơ địa chính

Dự án: Xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu các huyện của tỉnh Lạng Sơn

Lạng Sơn

Xây dựng hệ thống hồ sơ và cơ sở dữ liệu về đất đai

2012

628

Hệ thống hồ sơ địa chính

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Ba Bể và các xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn

Bắc Kạn

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Ba Bể và các xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  được phê duyệt

2012 -2013

1700

Phương án quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Ba Bể và các xã, thị trấn huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn  được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Thái Nguyên

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt

2012 -2013

1800

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 2015 thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Định Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Thái Nguyên

Phương án Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Định Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt

2013

1700

Phương án Quy hoạch phát triển nông nghiệp huyện Định Hóa đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch

Vĩnh Phúc

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch được phê duyệt

2012 -2013

1600

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 huyện Sông Lô và huyện Lập Thạch được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường thành phố Việt Trì

Phú Thọ

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường thành phố Việt Trì được phê duyệt

2012 -2013

2400

Phương án Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường thành phố Việt Trì được phê duyệt

Dự án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường Thị xã Phú Thọ

Phú Thọ

Phương án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường Thị xã Phú Thọ được phê duyệt

2012 -2013

800

Phương án: Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 2014 - 2015 các xã, phường Thị xã Phú Thọ được phê duyệt

 

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC
Web các đơn vị
Đang online 2034
Hôm nay 1518
Hôm qua 14747
Tuần này 96058
Tuần trước 98617
Tháng này 2920187
Tháng trước 3125957
Tất cả 35159347

Lượt truy cập: 35159420

Đang online: 2095

Ngày hôm qua: 14747

online

Chào mừng bạn đến với hệ thống trả lời hỗ trợ trực tuyến.
Để liên hệ với các bộ phận xin vui lòng điền đầy đủ vào mẫu kết nối

Họ và tên


Địa chỉ Email


Yêu cầu hỗ trợ