Banner
Trang chủ GIẢNG VIÊN/CÁN BỘ

Đường link đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2022 - 2023

28/09/2022 07:42 - Xem: 1094
Thực hiện công văn số 796/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022 V/v đăng ký danh hiệu thi đua, khen thưởng của tập thể và cá nhân năm học 2022-2023.
Kính gửi các đơn vị đường link đăng ký theo form gửi kèm theo sau đây:
1. Bản đăng ký thi đua cá nhân năm học 2022 - 2023:
 
2. Bản đăng ký thi đua tập thể năm học 2022 - 2023:
 
Đề nghị thủ trưởng các đơn vị triển khai đăng ký theo đường link trên hoặc bằng văn bản gửi kèm công văn 796/ĐHNL-HCTC ngày 23/9/2022.
Thời hạn nộp đăng ký thi đua trước ngày 01/10/2022.
Trân trọng!

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN