Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Văn bản

Hướng dẫn số 359/HD-ĐHNL-QLCL ngày 27/03/2020 Hướng dẫn xây dựng ngân hàng câu hỏi/đề thi và lựa chọn phương pháp kiểm tra đánh giá theo chuẩn AUN và chương trình vun cao

27/03/2020 14:38 - Xem: 1209

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN