Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học Giải thưởng KHCN

Khen thưởng các đơn vị đạt giải tại Triển lãm KHCN kỷ niệm 45 năm thành lập trường

16/11/2015 15:22 - Xem: 1033

Quyết định số 1321a/QĐ-KHCN ngày 15/11/2015 của Trưởng Đại học Nông Lâm về việc khen thưởng và tặng giấy khen cho các đơn vị đạt giải tại Triển lãm KHCN kỷ niệm 45 năm thành lập Trường.

Nội dung chi tiết tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN