Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Link đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2021-2022

14/08/2020 16:41 - Xem: 2585
Đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2021-2022

Thầy/Cô vui lòng vào đường link này để đổi giờ trực tuyến

Hoặc download mẫu đơn theo link này.
(Thầy/Cô làm Đơn đổi giờ trước thời gian thực hiện ít nhất 01 ngày!)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN