Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Biểu mẫu – Đơn từ

Mẫu đơn về Khảo thí

20/10/2019 16:13 - Xem: 1752
STT Nội dung Đường link
1 Mẫu báo cáo dự giờ Tải tại đây
2 Mẫu kế hoạch dự giờ Tải tại đây
3 Mẫu phiếu đánh giá giờ giảng lý thuyết Tải tại đây
4 Mẫu phiếu đánh giá bài giảng thực hành Tải tại đây
5 Mẫu đơn phúc khảo Tải tại đây