Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Biểu mẫu

Mẫu phiếu khảo sát năm học 2019-2020

02/06/2020 15:09 - Xem: 3075

Mẫu phiếu khảo sát năm học 2019-2020

STT

Mẫu phiếu

Đường link

1

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Xem tại đây

2

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI HỌC VỀ HỌC PHẦN HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY CỦA GV

Xem tại đây

3

PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN PHẢN HỒI CỦA SINH  SINH VIÊN TRƯỚC TỐT NGHIỆP

Xem tại đây

4

PHIẾU KHẢO SÁT CỰU SINH VIÊN VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO, CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO VÀ TÌNH HÌNH VIỆC LÀM SAU TỐT NGHIỆP

Xem tại đây

5

PHIẾU KHẢO SÁT GIẢNG VIÊN VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Xem tại đây

6

PHIẾU KHẢO SÁT CÁN BỘ QUẢN LÝ - CHUYÊN VIÊN - NHÂN VIÊN VỀ CÁC YẾU TỔ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Xem tại đây

7

PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP VỀ CÁC YẾU TỐ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG

Xem tại đây

8

PHIẾU KHẢO SÁT SINH VIÊN TÌNH NGUYỆN VỀ HOẠT ĐỘNG PHỤC VỤ HỖ TRỢ CỘNG ĐỒNG

Xem tại đây

9

PHIẾU KHẢO SÁT CỘNG ĐỒNG VỀ HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN CỦA SINH VIÊN

Xem tại đây