Banner
Trang chủ TIN TỨC Công tác Công đoàn

Phổ biến nội dung bài viết của đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng

27/08/2021 15:07 - Xem: 1987
Căn cứ nội dung công văn số 207/CĐN ngày 11/8/2021 V/v tổ chức sinh hoạt chính trị nghiên cứu, quán triệt bài viết của đồng chí Bí thư Nguyễn Phú Trọng; Công đoàn Trường ĐHNL phổ biến nội dung bài viết của đồng chí Bí thư "Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam".

BÀI VIẾT LIÊN QUAN
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: