Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Học bổng HB Khuyến khích học tập

Quyết định cấp học bổng khuyến khích học tập học kỳ II năm học 2022-2023 cho sinh viên Thú y K50 hệ chính quy

30/06/2023 13:50 - Xem: 371
Căn cứ Quyết định số 144/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 02/03/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

BÀI VIẾT LIÊN QUAN