Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Đánh giá chuẩn đầu ra

Quyết định công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo

31/12/2016 16:56 - Xem: 1845

Quyết định công bố chuẩn đầu ra các Chương trình đào tạo

STT Năm Đường link tham khảo
1 2016 xem chi tiết tại đây
2 2018 xem chi tiết tại đây
3 2020 xem chi tiết tại đây