Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Quyết định tốt nghiệp Chính quy

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy năm 2020

30/12/2020 14:45 - Xem: 1378
Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 1 năm 2020 51/QĐ-ĐHNL-ĐT 20/01/2020

Tải về

2 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2020 494/QĐ-ĐHNL-ĐT 02/7/2020  Tải về
3 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 9 năm 2020 740/QĐ-ĐHNL-ĐT 07/9/2020  Tải về
4 Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2020 1200/QĐ-ĐHNL-ĐT 30/12/2020  Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN