Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Khen thưởng – Kỷ luật

Quyết định khen thưởng các tập thể lớp, BCS quản lý lớp tốt và cá nhân sinh viên đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện năm học 2021-2022

17/09/2022 14:06 - Xem: 825
Căn cứ Quyết định số 198/QĐ-ĐHNL ngày 23/3/2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành QUy chế công tác người học tại trường Đại học Nông Lâm

BÀI VIẾT LIÊN QUAN