Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Công tác GVCN&CVHT

Quyết định phân công Giáo viên chủ nhiệm lớp năm học 2021-2022

06/10/2021 09:10 - Xem: 1094
Căn cứ Quyết định số 1167/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 22/8/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm về việc ban hành Đề án đổi mới công tác HSSV theo hướng chăm sóc, hỗ trợ, tư vấn và dịch vụ sinh viên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN