Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Kiểm định chất lượng CSGD Báo cáo

Quyết định và Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục

04/01/2018 11:05 - Xem: 1301
STT Nội dung Đường link
1 Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục Xem tại đây
2 Nghị quyết thẩm định kết quả đánh giá chất lượng giáo dục Xem tại đây
3 Quyết định cấp giáy chứng nhận kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục Xem tại đây

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN