Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy

20/08/2019 14:16 - Xem: 1250
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ_HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 1152/QĐ-ĐHNL-HSSV 14/8/2019 Tải về
2 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 1491/QĐ-ĐHNL-HSSV 18/10/2019 Tải về
3 Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2019-2020 cho sinh viên hệ chính quy 364/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/5/2020 Tải về

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN