Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Thực tập nước ngoài

Quyết định về việc cử sinh viên đi thực tập nghề nghiệp tại Nhật Bản

06/01/2021 16:00 - Xem: 1451
Căn cứ Quyết định số 330/QĐ-ĐHNL-HTQT ngày 19/3/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v hướng dẫn thực hiện công tác trao đổi sinh viên với các trường đại học nước ngoài tại trường Đại học Nông Lâm