Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Miễn giảm học phí

Quyết định về việc miễn, giảm học phí năm học 2020-2021

10/09/2020 16:15 - Xem: 1507
Căn cứ Quyết định số 864/QĐ-ĐHNL-HSSV ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định miễn giảm học phí cho sinh viên hệ đào tạo chính quy

STT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 730/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/9/2020 Tải về
2 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 962/QĐ-ĐHNL-HSSV 04/11/2020

  Tải về

3 Quyết định về việc miễn, giảm học phí bổ sung học kỳ I năm học 2020-2021 cho sinh viên khóa 52 hệ chính quy 1042/QĐ-ĐHNL-HSSV 27/11/2020 Tải về
4 Quyết định về việc miễn, giảm học phí học kỳ II năm học 2020-2021 cho sinh viên hệ chính quy 238/QĐ/ĐHNL-HSSV 01/4/2021 Tải về