Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Sổ tay sinh viên

Sổ tay sinh viên năm 2019

25/09/2019 08:52 - Xem: 1499
Những điều cần biết về quy chế đào tạo, quy chế công tác sinh viên, các quy định về chế độ chính sách và chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ đối với sinh viên đại học hệ chính quy

Sổ tay sinh viên năm 2019 (Áp dụng cho sinh viên K51)