Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Sứ mệnh -Tầm nhìn - Giá trị

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi của Trường Đại học Nông Lâm

19/04/2021 14:22 - Xem: 467

Tầm nhìn

Đến năm 2030, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên sẽ được xếp hạng trong hệ thống các trường Đại học ở Châu Á (QS-ASIA).

Sứ mệnh

Đào tạo trình độ đại học, sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trong các lĩnh vực nông lâm nghiệp, phát triển nông thôn, tài nguyên, môi trường tạo ra nguồn nhân lực chất lượng cao và sản phẩm khoa học công nghệ có giá trị phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế cho khu vực trung du, miền núi phía Bắc và cả nước.

Giá trị cốt lõi

  • Chất lượng (Quality)
  • Trách nhiệm (Responsibility)
  • Công bằng (Equality)
  • Sáng tạo (Creativeness)
  • Quality - Responsibility - Equality - Creativeness (QREC)