Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Kiểm định chất lượng CTĐT Văn bản

Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA

15/05/2019 16:08 - Xem: 1398
STT Tài liệu hướng dẫn Tài liệu
1 Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA Đường link
2 Tài liệu hướng dẫn triển khai tự đánh giá CTĐT theo chuẩn AUN-QA english version Đường link
3 Thuật ngữ thông dụng trong Đảm bảo chất lượng Đường link
4 Thang nhận thức Bloom Đường link

Nguồn: Tham khảo

BÀI VIẾT LIÊN QUAN