Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Thông báo kết luận cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát khu nội trú

11/04/2019 09:35 - Xem: 997
Thực hiện kế hoạch công tác tháng 4/2019, ngày 05/4/2019 trường Đại học Nông Lâm đã tổ chức cuộc họp triển khai nhiệm vụ của Tổ giám sát khu nội trú