Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Bồi dưỡng ngắn hạn Chương trình bồi dưỡng

Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 2 năm 2021

10/08/2021 09:12 - Xem: 1396
Thông báo tuyển sinh lớp BD theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2) khóa 2 năm 2021

Thông báo Tuyển sinh lớp Bồi dưỡng chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính hạng 2 đợt 2 năm 2021 tải tại đây