Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học Văn bản Phi chính quy

Thông tư số:07/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ CQ; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành ĐT giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

06/03/2018 09:00 - Xem: 162

Thông tư số:07/2018/TT-BGDĐT về việc sửa đổi, bổ sung tên và một số điều của Quy chế tuyển sinh ĐH hệ CQ; tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành ĐT giáo viên hệ chính quy của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xem tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN