Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Bảo hiểm y tế sinh viên

Tổng hợp kết quả bảo hiểm y tế năm học 2021-2022

28/06/2022 08:10 - Xem: 874
Căn cứ Công văn số 1366/HD-ĐHTN-BHXH ngày 10/8/2021 của Bảo hiểm XH tỉnh Thái Nguyên về hướng dẫn thực hiện Bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm 2021-2022

BÀI VIẾT LIÊN QUAN