Banner
Trang chủ ĐẢNG ĐOÀN HỘI Công đoàn
Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2022-2023

Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2022-2023

Tặng Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 2022-2023

Xem thêm
Tặng giấy khen của Công đoàn ĐHTN năm học 2022-2023

Tặng giấy khen của Công đoàn ĐHTN năm học 2022-2023

Tặng giấy khen của Công đoàn ĐHTN năm học 2022-2023

Xem thêm
Văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn

Văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn

Văn bản hướng dẫn thi đua khen thưởng Công đoàn

Xem thêm
Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về biển đảo Việt Nam “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về biển, đảo có chủ đề “Tổ quốc bên bờ sóng” năm 2022, do Ban Tuyên giáo trung ương chủ trì, phối hợp cùng một số bộ, ngành tổ chức. Đây là hoạt động nhằm nâng cao hiểu biết của nhân dân, nhất là thế hệ trẻ về vị trí, vai trò của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; từ đó khơi dậy, bồi dưỡng tinh thần yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý thức bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

Xem thêm
Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ VIệt Nam về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn

Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ VIệt Nam về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn

Quy chế khen thưởng của Tổng LĐLĐ VIệt Nam về công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn

Xem thêm
Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hướng dẫn khen thưởng chuyên đề của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Hướng dẫn số 10/HĐ-CĐN ngày 4/12/2018 về khen thưởng chuyên đề của CĐ NGDVN

Xem thêm
Cong van 2106_qd-tld-QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (1)

Cong van 2106_qd-tld-QUY CHẾ KHEN THƯỞNG CỦA TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN (1)

Quyết định hướng dẫn thực hiện công tác thi đua khen thưởng theo quy định của Công đoàn Giáo dục Việt Nam

Xem thêm
Hưởng ứng phong trào tôn vinh Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng phong trào tôn vinh Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng phong trào tôn vinh Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam

Xem thêm
Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10

Triển khai Công văn số 59/HĐ-CĐ ngày 07/10/2021 của Công đoàn ĐHTN V/v hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Công đoàn Trường ĐHNL phát động các đơn vị tích cực tham gia một số nội dung thiết thực, hiệu quả, cụ thể như sau:

Xem thêm
Nghị quyết hội nghị BCH CĐ Trường ĐHNL lần thứ 20.2021

Nghị quyết hội nghị BCH CĐ Trường ĐHNL lần thứ 20.2021

Nghị quyết hội nghị BCH CĐ Trường ĐHNL lần thứ 20.2021

Xem thêm
 Kế hoạch ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo của CBVC năm 2021

Kế hoạch ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo của CBVC năm 2021

Kế hoạch ủng hộ các quỹ từ thiện nhân đạo của CBVC Trường Đại học Nông lâm năm 2021

Xem thêm
Nghị quyết hội nghị BCH CĐ Trường ĐHNL lần thứ 19.2021

Nghị quyết hội nghị BCH CĐ Trường ĐHNL lần thứ 19.2021

Nghị quyết hội nghị Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Nông lâm lần thứ 19 năm 2021

Xem thêm
Triển khai bình xét thi đua khen thưởng CĐ năm học 2020-2021

Triển khai bình xét thi đua khen thưởng CĐ năm học 2020-2021

Căn cứ vào kế hoạch hoạt động và các văn bản hướng dẫn công tác thi đua khen thưởng trong hệ thống Công đoàn. Công đoàn Trường ĐHNL thông báo kế hoạch,thời gian và nội dung bình xét thi đua khen thưởng năm học 2020-2021

Xem thêm
Kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn GDVN các bộ phận tự chủ năm 2021

Kiểm tra việc thực hiện Luật Công đoàn GDVN các bộ phận tự chủ năm 2021

Căn cứ Luật Công đoàn Việt Nam và kế hoạch hoạt động Công đoàn năm 2021, Ban chấp hành Công đoàn Trường ĐHNL tiến hành kiểm tra việc thực hiện Luật CĐVN ở Công đoàn đơn vị tự chủ năm 2020-2021 cụ thể như sau:

Xem thêm
Kế hoạch triển khai tháng Công nhân năm 2021

Kế hoạch triển khai tháng Công nhân năm 2021

Kế hoạch triển khai tháng Công nhân năm 2021

Xem thêm
Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Trường ĐHNL lần thứ 18.2021

Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Trường ĐHNL lần thứ 18.2021

Nghị quyết Hội nghị BCH Công đoàn Trường ĐHNL lần thứ 18.2021

Xem thêm
Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021)

Kỷ niệm 75 năm ngày Thể thao Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2021)

Ngày 30/1/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ký Sắc lệnh số 14 thành lập “Nha Thể dục Trung ương”, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về thể dục thể thao của chế độ mới và ngày 27/3/1946, Người viết bài “Sức khỏe và thể dục” kêu gọi toàn dân tập thể dục, sau này được Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng quyết định là “Ngày Thể thao Việt Nam”.

Xem thêm
Hưởng ứng phong trào tôn vinh Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam

Hưởng ứng phong trào tôn vinh Áo dài - di sản văn hóa Việt Nam

Triển khai công văn số 42/CĐN ngày 24/2/2021 của Công đoàn Giáo dục Việt Nam V/v tổ chức tuần lễ Áo dài năm 2021 chào mừng thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, chào mừng kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 08/3 và 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam. Căn cứ tình hình thực tiễn và các yêu cầu của công tác phòng chống dịch Covid-19; Công đoàn Trường Đại học Nông Lâm phát động các đơn vị, Công đoàn bộ phận; nữ cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên, người lao động (sau đây gọi chung là nữ CBVC) toàn trường tích cực tham gia

Xem thêm
phai

Lượt truy cập:

Đang online:

Ngày hôm qua: