Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Đại học
Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 2 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Lịch học kỳ 1 năm học 2021 - 2022 hình thức đào tạo VLVH

Xem thêm
Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2021

Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7 năm 2021

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xem thêm
Các Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2021

Các Quyết định công nhận tốt nghiệp Đại học hệ chính quy năm 2021

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-ĐHTN ngày 22/4/2013 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên Ban hành Quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

Xem thêm