Banner
Trang chủ NGHIÊN CỨU & HỢP TÁC Nghiên cứu khoa học
TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH của Sinh viên

TUAF_Mẫu QL đề tài NCKH của Sinh viên

Biểu mẫu quản lý đề tài NCKH của Sinh viên được ban hành kèm theo Quyết định số 645/QĐ-ĐHNL ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

Xem thêm
Bộ KH&CN_Mẫu quản lý nhiệm vụ Quỹ gen

Bộ KH&CN_Mẫu quản lý nhiệm vụ Quỹ gen

Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình Quỹ gen được ban hành kèm theo Thông tư số 17/2016/TT-BKHCN ngày 01/9/2016 của Bộ KH&CN

Xem thêm
Bộ NN&PTNT_Mẫu QL nhiệm vụ Môi trường

Bộ NN&PTNT_Mẫu QL nhiệm vụ Môi trường

Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ Môi trường của Bộ NN&PTNT được ban hành kèm theo Thông tư số 17/TT-BNNPTNT ngày 24 tháng 6 năm 2016

Xem thêm
TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học

TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học

Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học của Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 6 năm 2016

Xem thêm
TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học

TNU_Mẫu QL nhiệm vụ cấp Đại học

Biểu mẫu quản lý nhiệm vụ KH&CN cấp Đại học của Đại học Thái Nguyên được ban hành kèm theo Quyết định số 3920/QĐ-ĐHTN ngày 19 tháng 6 năm 2016

Xem thêm
Bộ GD&ĐT_Mẫu quản lý đề tài cấp Bộ

Bộ GD&ĐT_Mẫu quản lý đề tài cấp Bộ

Biểu mẫu quản lý đề tài cấp Bộ của Bộ GD&ĐT được ban hành kèm theo Thông tư số 11/2016/TT-BGDĐT ngày 11 tháng 4 năm 2016

Xem thêm