Banner
Trang chủ GIỚI THIỆU Cơ sở vật chất Phòng thí nghiệm
Phòng Thí nghiệm

Phòng Thí nghiệm

Nhà trường hiện có 34 phòng thí nghiệm tại các khoa chuyên môn và viện nghiên cứu với diện tích 4.811 m2 phục vụ học tập cũng như nghiên cứu khoa học.

Xem thêm