Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG
Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì II năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi , đáp án

Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi , đáp án

Thông báo v/v Đăng ký hình thức thi và rà soát, cập nhật, bổ sung ngân hàng câu hỏi, đề thi, đáp án

Xem thêm
Thông báo về việc chấm phúc khảo kì 1, 2023-2024

Thông báo về việc chấm phúc khảo kì 1, 2023-2024

Thông báo về việc chấm phúc khảo kì 1, 2023-2024

Xem thêm
Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Thông báo kết quả chấm phúc khảo học kì I năm học 2023-2024

Xem thêm
Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì I năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì I năm học 2023-2024

Thông báo về việc phúc khảo bài thi học kì I năm học 2023-2024

Xem thêm
Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn Phê duyệt đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm
Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ lý thuyết học kỳ II năm học 2023 - 2024

Xem thêm
Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thực hiện kế hoạch số 365/KH-ĐHNL-QLCL ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

Xem thêm
Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024

Hướng dẫn đổi giờ học kỳ I năm học 2023 - 2024:

Xem thêm
Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Thông báo khảo sát lấy ý kiến phản hồi của sinh viên trước khi tốt nghiệp năm học 2022-2023

Căn cứ Quyết định số 599/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/7/2023 v/v công nhận tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt tháng 7 năm 2023

Xem thêm
THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KI II NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KI II NĂM HỌC 2022-2023

THÔNG BÁO VỀ VIỆC CHẤM PHÚC KHẢO BÀI THI HỌC KI II NĂM HỌC 2022-2023

Xem thêm