Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
06/06/2021 Quyết định số 3296/QĐ-BGDĐT phê duyệt đề án "Tăng cường quản ly, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng
22/12/2019 Nghị định số 74/2013/NĐ-CP của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010 về miễn giảm học phí, Hỗ trợ chi phí học tập
11/06/2019 Thông tư 27/2011/TT-BGDĐT ngày 27/6/2011 Thông tư ban hành quy chế CT CTHSSV nội trú tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
25/09/2018 Thông tư 27/2009/TT-BGDĐT ngày 19/10/2009 Ban hành quy chế ngoại trú của HSSV các trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp
15/09/2018 Thông tư 20/2014/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 49/2010
10/09/2018 Quyết định số 152/2007/QĐ-TTg Quyết định về học bổng chính sách đối với HSSV học tại các cơ sơ giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
20/08/2018 Quyết định số 366/QĐ-BGDĐT Ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật ngoại khóa cho sinh viên
08/08/2018 Quyết định 1501/QĐ-TTg phê duyệt đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng
05/05/2017 Chỉ thị số 05-CT/TW của BCH TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách HCM
22/12/2016 Quyết định số 1718/2007/QĐ-UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành quy chế quản lý HSSV ngoại trú
03/05/2016 Thông tư số 10/2016/TT-BGDĐT Ban hành Quy chế công tác sinh viên đối với chương trình đào tạo hệ chính quy
05/09/2015 Thông tư số 16 của Bộ GD&ĐT Ban hành kết quả đánh giá rèn luyện của người học