Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
09/03/2022 QĐ số: 154/QĐ-ĐHTN-ĐT ngày 8/3/2022 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường Đại học Nông Lâm
21/02/2022 Đề án tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022
25/03/2021 QĐ Số 198/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 18/3/2021 Ban hành quy định công tác quản lý đào tạo sau đại học của trường Đại học Nông Lâm Thái Nguyên
05/01/2021 QĐ 1232/QĐ-ĐHNL về ban hành danh mục ngành tốt nghiệp đại học ngành đúng, phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ
16/01/2020 QĐ Số 100/QĐ-ĐHTN ngày 13/1/2020 về sửa đổi, bổ sung đối tượng và điều kiện dự thi trình độ thạc sĩ
15/05/2019 QĐ 555/QĐ-ĐHNL ban hành danh mục ngành tốt nghiệp Đại học ngành đúng, phù hợp và ngành gần với ngành đăng ký dự thi tuyển sinh dào tạo trình độ thạc sĩ
04/08/2018 QĐ số 1052/QĐ-ĐHNL ngày 2/8/2018 về Ban hành Quy định tuyển sinh và đào tạo thạc sĩ
03/08/2018 QĐ số 1021/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 30/7/2018 về Quy trình thực hiện luận văn thạc sĩ
12/12/2015 QD số 2852/QĐ-ĐHTN về ngành đúng, ngành gần, ngành phù hợp dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ năm 2015
27/04/2015 QĐ số 559/QĐ-ĐHNL ngày 23/4/2015 vè ban hành Quy định đào tạo trình độ thạc sĩ