Banner
Trang chủ → Văn bản
Ngày Tiêu đề File
30/12/2022 Quyết định chi tiền Tết Quý Mão
12/12/2022 TB về việc đóng góp quỹ phúc lợi năm 2022
12/12/2022 QĐ chi tiền nhân dịp Tết dương lịch
06/12/2022 Mẫu 25 HĐ Thấu chi
06/12/2022 Mẫu 24 Đề nghị cấp, thay đổi thấu chi
23/11/2022 Thông báo về việc xây dựng báo cáo tổng kết chuẩn bị Hội nghị CBVC năm 2022.
25/10/2022 Quyết định chi tiền 20.11.2022
05/10/2022 Thông báo lần 2 về việc thu học phí học kỳ I năm học 2022-2023
30/09/2022 Chi tiền nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 20/10/2022.
29/08/2022 Chi tiền nhân dịp Trung thu năm 2022
26/08/2022 Thông báo thu kinh phí gia hạn, học phí Nghiên cứu sinh năm học 2022-2023
26/08/2022 Thông báo thu học phí Cao học năm học 2022-2023
18/08/2022 Thông báo thu học phí kỳ I năm học 2022-2023
18/08/2022 Quyết định chi tiền 2.9.2022
15/06/2022 Thông báo lần 2 về việc thu học phí cao học các khóa 26,27,28,29
15/06/2022 Thông báo lần 3 về việc thu học phí nghiên cứu sinh các khóa từ 17 đến 23
13/06/2022 Quyết định chi hỗ trợ cán bộ viên chức đi nghỉ nghỉ mát hè năm 2022
23/05/2022 Chi tiền nhân dịp 1.6.2022
05/05/2022 Thông báo lần 2 về việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ tại các đơn vị
05/05/2022 Thông báo lần 3 về việc nộp tiền quỹ phúc lợi các Hợp đồng dịch vụ xã hội hóa