Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Văn Tuyên bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

16/09/2022 15:46 - Xem: 971

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 677/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 15 tháng 9 năm 2022 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Văn Tuyên

Về đề tài: Nghiên cứu nhiễm giun, sán đường tiêu hóa và hô hấp ở lợn bản địa tỉnh Điện Biên, đặc điểm bệnh do giun phổi Metastrongylus spp. gây ra và biện pháp phòng trị..

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 677/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

PGS.TS. Phạm Văn Lực

Viện Sinh thái

và Tài Nguyên Sinh vật

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Phạm Diệu Thùy

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thư ký

Hội đồng

3

PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực

Học viện Quân y

Phản biện 1

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phản biện 2

5

PGS.TS. Hà Duy Ngọ

Viện Sinh thái

và Tài Nguyên Sinh vật

Phản biện 3

6

TS. Đào Thị Hà Thanh

Viện Thú y Quốc gia

Ủy viên

7

TS. Ngô Nhật Thắng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Văn Tuyên trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 5 điểm mới, đó cũng là 5 đóng góp mới của luận án:

1. Đã xác định được thành phần loài và tình hình nhiễm giun, sán đường tiêu hóa và hô hấp trên lợn bản địa.

2. Phát hiện được 1 loài giun tròn thuộc giống Gnathostoma hoàn toàn mới về đặc điểm di truyền so với những loài đã công bố trên ngân hàng gen quốc tế.

3. Định danh được loài M. elongatusM. pudendotectus gây bệnh giun phổi trên đàn lợn bản địa bằng kỹ thuật sinh học phân tử.

4. Định danh được 2 loài giun đất - vật chủ trung gian của giun phổi lợn là Pontoscolex corethrurusPheretima aspergillum; Xác định được thời gian hoàn thành vòng đời của giun phổi ở lợn gây nhiễm là 31 - 36 ngày.

5. Đề xuất được biện pháp phòng, trị bệnh do giun phổi Metastrongylus spp. gây ra cho lợn có hiệu quả, khuyến cáo và áp dụng rộng rãi tại các nông hộ nuôi lợn trên địa bàn tỉnh Điện Biên và các tỉnh khác.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu nhiễm giun, sán đường tiêu hóa và hô hấp ở lợn bản địa tỉnh Điện Biên, đặc điểm bệnh do giun phổi Metastrongylus spp. gây ra và biện pháp phòng trị đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y; Mã số: 9 64 01 04 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Văn Tuyên xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Nguyễn Văn Tuyên.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Chăn nuôi Thú y, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban Giám hiệu, đại diện phòng khoa trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Điện Biên, các giảng viên Chăn nuôi - Thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Ký sinh trùng và Vi sinh vật học Thú y cho NCS. Nguyễn Văn Tuyên..

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN