Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Nghiên cứu sinh. Nguyễn Mỹ Hải bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp Trường ngành Lâm sinh

16/02/2023 09:42 - Xem: 485

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 18/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 14 tháng 02 năm 2023 tại Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Mỹ Hải

Về đề tài: Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân giống Mai cây (Dendrocalamus yunnanicus Hsueh et D.Z.Li) tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam.

Ngành: Lâm sinh; Mã số: 9.62.02.05

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS.TS. Trần Thị Thu Hà - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

        2. TS. Vũ Thị Quế Anh - Bộ khoa học và Công nghệ.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 18/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

TT

Họ và tên - 

Chức danh, học vị

Trách nhiệm trong HĐ

Đơn vị

công tác

1

PGS.TS. Lê Sỹ Trung

Chủ tịch

Hội đồng

Chuyên gia độc lập

2

TS. Đặng Thị Thu Hà

Thư ký

Hội đồng

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

3

PGS.TS. Trần Ngọc Hải

Phản biện 1

Trường Đại học Lâm nghiệp

4

PGS.TS. Hoàng Văn Thắng

Phản biện 2

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

5

TS. Đỗ Xuân Lân

Phản biện 3

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

6

GS.TS. Hoàng Văn Sâm

Ủy viên

Hội đồng

Trường Đại học Lâm nghiệp

7

TS. Trần Lâm Đồng

Ủy viên

Hội đồng

Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam

 

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Mỹ Hải trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi, NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

- Xác định được một số đặc điểm sinh học và đa dạng di truyền của Mai cây ở một số tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam.

- Xác định và đề xuất được  một số biện pháp  kỹ thuật nhân giống vô tính Mai cây.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu đặc điểm sinh học và kỹ thuật nhân giống Mai cây (Dendrocalamus yunnanicus Hsueh et D.Z.Li) tại khu vực miền núi phía Bắc Việt Nam đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Lâm Sinh; Mã số: 9.62.02.05 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Nguyễn Mỹ Hải xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Lâm Sinh. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Lâm sinh cho NCS. Nguyễn Mỹ Hải.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Lâm Nghiệp, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, các giảng viên khoa Lâm Nghiệp, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Lâm Sinh cho NCS. Nguyễn Mỹ Hải.

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm và Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN