Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Tuấn Định

22/09/2022 15:45 - Xem: 656

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Tuấn Định. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng đến thị trường quyền sử dụng đất ở đô thị trên địa bàn thành phố Hà Nội; Ngành: Quản lí đất đai; Mã số: 9.85.01.03.

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Phan Đình Binh, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. TS. Vũ Thị Thanh Thủy, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8 giờ, ngày 13 tháng 10 năm 2022

Địa điểm: Phòng họp A4, trường Đại học Nông Lâm

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN