Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Chế độ chính sách Trợ cấp xã hội

Quyết định về việc cấp trợ cấp xã hội năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy

25/09/2023 11:12 - Xem: 315
Căn cứ Quyết định số 865/QĐ-HSSV, ngày 14/6/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành quy định trợ cấp xã hội cho sinh viên hệ đào tạo hệ chính quy

TT

Trích yếu nội dung  Số Quyết định

Ngày ban hành

Tải về

1

Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 791/QĐ-ĐHNL-HSSV 30/08/2022 Tải về
2 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy  916/QĐ-ĐHNL-HSSV 07/11/2023 Tải về
3 Quyết định cấp trợ cấp xã hội bổ sung học kỳ I năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 20/QĐ-ĐHNL-HSSV 09/01/2024 Tải về
4 Quyết định cấp trợ cấp xã hội học kỳ II năm học 2023-2024 cho sinh viên hệ chính quy 236 /QĐ-ĐHNL-HSSV 03/04/2024 Tải về
BÀI VIẾT LIÊN QUAN