Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Báo cáo hội nghị tổng kết công tác ANTT và quản lý sinh viên nội, ngoại trú năm học 2020-2021

26/09/2021 11:02 - Xem: 588
Nhà trường đã và đang triển khai đề án giao khoán công tác bảo vệ, ANTT trong nhà trường cho tổ bảo vệ theo hướng chủ động thực hiện chức trách và tổ chức bộ máy, đảm bảo quy định về nội quy làm việc của nhà trường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN