Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Nội, ngoại trú

Kế hoạch kiểm tra sinh viên ở ngoại trú đợt 1 năm học 2019-2020

21/11/2019 10:22 - Xem: 1205
Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ về công tác HSSV năm học 2019-2020. Nhà trường xây dựng kế hoạch kiểm tra công tác sinh viên ở ngoại trú năm học 2019-2020 như sau

BÀI VIẾT LIÊN QUAN