Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Báo cáo

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài long của sinh viên

20/10/2018 09:09 - Xem: 2677
Thực hiện ý kiến của Đảng ủy, Ban giám hiệu về việc khảo sát mức độ hài long của sinh viên về các điều kiện hỗ trợ học tập, sinh hoạt, các công tác đảm bảo chế độ chính sách xã hội, KTX, chăm sóc sức khỏe, học tập, các phong trào Đoàn, Hội,...

STT

Trích yếu nội dung  Số văn bản

Ngày ban hành

Tải về

1

Thông báo triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của sinh viên 1358/TB-ĐHNL

15/10/2018 

Tải về

2

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên  

28/12/2018

Tải về

3

Thông báo triển khai khảo sát lấy ý kiến mức độ hài lòng của sinh viên 1579/TB-ĐHNL

16/12/2019

Tải về

 4 Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên   28/4/2020    Tải về