Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Báo cáo

Báo cáo kết quả khảo sát mức độ hài lòng của sinh viên trước tốt nghiệp năm học 2022-2023

31/08/2023 17:15 - Xem: 383
Thực hiện kế hoạch số 365/KH-ĐHNL-QLCL ngày 11/01/2023 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm v/v lập kế hoạch khảo sát các bên liên quan phục vụ công tác đảm bảo chất lượng năm học 2022-2023

BÀI VIẾT LIÊN QUAN