Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Đảm bảo chất lượng Khảo sát Biểu mẫu

Đường link và hướng dẫn khảo sát GV, CBQL, CV, NV năm 2020-2021

16/06/2021 09:33 - Xem: 2243

Quý Thầy/Cô vui lòng sử dụng đường link tương ứng dưới đây để thực hiện khảo sát:

STT

Loại khảo sát

Đường link

1

Công văn số 577/CV-ĐHNL-QLCL ngày 16/06/2021 v/v khảo sát giảng viên, cán bộ quản lý, chuyên viên, nhân viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng năm học 2020-2021

Công văn

2

Hướng dẫn điền phiếu khảo sát

 Hướng dẫn

3

Khảo sát Giảng viên về các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục 

 Link giảng viên

4

Khảo sát CBQL, CV, Nv về các yếu tố đảm bảo chất lượng giáo dục

 Link CBQL, CV, Nv

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN