Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Khảo thí Văn bản

Kế hoạch 1065/KH-ĐHNL-QLCL ngày 02/11/2021 V/v đánh giá chất lượng đề thi học phần dựa trên phổ điểm học phần chuyên ngành của các khoa Quản lý tài nguyên, Nông học, Lâm nghiệp năm học 2021-2022

10/11/2021 16:08 - Xem: 920

Chi tiết tham khảo tại đây

BÀI VIẾT LIÊN QUAN