Banner
Trang chủ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Thanh kiểm tra Đổi giờ

Link đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2019-2020

30/08/2019 14:01 - Xem: 1103
Các Thầy/cô có thể đăng ký thay đổi giờ giảng dạy bằng một trong hai cách sau:
1.    Tải đơn đổi giờ theo đúng mẫu Nhà trường ban hành tại đây  => điền đầy đủ các thông tin liên quan; có xác nhận của phòng Đào tạo và lãnh đạo đơn vị => Gửi về Phòng Quản lý chất lượng trước 01 ngày
2. Sử dụng đường link này đăng ký đổi giờ trực tuyến kỳ II - năm học 2019-2020
BÀI VIẾT LIÊN QUAN