Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Nguyễn Hoàng bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học Môi Trường

21/03/2024 09:36 - Xem: 212

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 123/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 19/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 19 tháng 03 năm 2024 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Nguyễn Hoàng  

Về đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn một số loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe dọa tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.

Ngành: Khoa học Môi Trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Hoàng Văn Hùng - Đại học Thái Nguyên.
  2. PGS.TS. Trần Đăng Khánh – Viện Di truyền Nông nghiệp – Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 06/07 thành viên theo quyết định số: 123/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 19/02/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thư ký

Hội đồng

3

PGS.TS. Mai Văn Trịnh

Viện Môi trường – Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Đỗ Thị Lan

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Phản biện 2

5

PGS.TS. Văn Hữu Tập

Trường Đại học Khoa học - Đại học Thái Nguyên

Phản biện 3

6

PGS.TS. Lê Hùng Lĩnh

Viện Di truyền nông nghiệp – Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Thành Vĩnh  

Cục Bảo tồn thiên nhiên và Đa dạng sinh học – Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ủy viên

 

 

Sau khi nghe NCS. Nguyễn Hoàng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 2 điểm mới, đó cũng là 2 đóng góp mới của luận án:

(1) Sử dụng tri thức bản địa đã đánh giá được thực trạng nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng của 15 loài dược liệu quý hiếm tại VQG Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai, bao gồm 07 loài rất nguy cấp, 05 loài nguy cấp, 03 loài sẽ nguy cấp cần được bảo tồn.

(2) Đã đánh giá được mức độ đa dạng di truyền, xác định được marker phân tử nhận dạng (barcode) của 3 loài cây Bàn tay ma (Heliciopsis lobata (Merr.) Sleum), Hoàng liên chân gà (Coptis quinquesecta W. T. Wang) và Hoàng tinh hoa đỏ (Polygonatum kingianum Coll et Hemsl.); xác định được một số yếu tố sinh thái - môi trường và các loài thực vật có quan hệ với sự phân bố các loài cây dược liệu này, từ đó đề xuất những giải pháp tối ưu để bảo tồn các loài cây dược liệu quý hiếm tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Nghiên cứu bảo tồn một số loài cây dược liệu có nguy cơ bị đe dọa tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, tỉnh Lào Cai.  đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học Môi trường; Mã số: 9 44 03 01 với số phiếu tán thành là 06/06 (100%). NCS. Nguyễn Hoàng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường. 06/06 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Nguyễn Hoàng.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban Giám đốc và lãnh đạo Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại tỉnh Lào Cai, Ban Đào tạo và Quản lý người học - Đại học Thái Nguyên, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình, bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Nguyễn Hoàng

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Nguyễn Hoàng

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN