Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS Trần Nhật Thắng bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

19/01/2024 16:58 - Xem: 188

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 1042/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Trần Nhật Thắng

Về đề tài: “Tình hình nhiễm sán lá đường tiêu hóa và bệnh do sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. gây ra ở trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang”.

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan - Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

2. TS. Phạm Diệu Thùy - Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 1042/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 12 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm), gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực

Hội Ký sinh trùng Việt Nam

Phản biện 1

4

PGS.TS. Bùi Khánh Linh

Học viện Nông nghiệp Việt Nam

Phản biện 2

5

PGS.TS. Hà Duy 

Viện sinh thái & Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Phản biện 3

6

TS. Đào Thị Hà Thanh

Viện thú y

Uỷ viên HĐ

7

TS. Đoàn Thị Thanh Hương

Viện Công nghệ sinh học, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Uỷ viên HĐ

 

 

Sau khi nghe NCS Trần Nhật Thắng trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên một số điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:

- Đã xác định được tỷ lệ nhiễm sán lá đường tiêu hóa trên đàn trâu, bò của tỉnh Tuyên Quang theo địa phương, lứa tuổi, mùa vụ, phương thức chăn nuôi và theo vùng địa hình.

- Đã định danh được 2 loài sán lá tuyến tụy; xác định được tỷ lệ và cường độ nhiễm sán lá tuyến tụy trên đàn trâu, bò theo địa phương, lứa tuổi, mùa vụ, phương thức chăn nuôi và theo vùng địa hình.

- Lần đầu tiên công bố đoạn gen ITS2 của loài sán lá tuyến tụy Eurytrema coelomaticum trên ngân hàng gen thế giới.

            - Đã định danh được 1 loài ốc cạn Bradybaena similaris – vật chủ trung gian thứ nhất và 02 loài châu chấu Connocephalus maculatusConocephalus chinensis – vật chủ trung gian thứ hai của sán lá tuyến tụy tại tỉnh Tuyên Quang.

            - Đã thử nghiệm và xác định được phác đồ điều trị bệnh sán lá tuyến tụy cho trâu, bò đạt hiệu quả khá cao.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án “Tình hình nhiễm sán lá đường tiêu hóa và bệnh do sán lá tuyến tụy Eurytrema spp. gây ra ở trâu, bò tại tỉnh Tuyên Quang” đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS Trần Nhật Thắng xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y cho NCS. Trần Nhật Thắng.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y cho NCS. Trần Nhật Thắng.

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Trần Nhật Thắng

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN