Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS. Đặng Xuân Thường bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ cấp Trường ngành Khoa học Môi Trường

08/08/2023 09:30 - Xem: 470

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 547/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên họp ngày 05 tháng 08 năm 2023 tại Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Đặng Xuân Thường  

Về đề tài: Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng lọc trong xử lý và tái sử dụng nước thải hầm lò mỏ than tại Quảng Ninh .

Ngành: Khoa học Môi Trường

Mã số: 9.44.03.01

Người hướng dẫn khoa học:

  1. PGS.TS. Đỗ Thị Lan - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. GS.TS. Trần Đức Hạ -Trường Đại học Xây Dựng Hà Nội.

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên theo quyết định số: 547/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 28 tháng 06 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm

trong Hội đồng

1

GS.TS. Nguyễn Thế Hùng

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch

Hội đồng

2

TS. Nguyễn Thanh Hải

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Thư ký

Hội đồng

3

PGS.TS. Lê Thị Trinh

Đại học Tài nguyên

Môi trường Hà Nội

Phản biện 1

4

TS. Lưu Đức Dũng

Viện khoa học Tài nguyên nước – Bộ TNMT

Phản biện 2

5

TS. Ngô Hồng Ánh Thu

Đại học Khoa học tự nhiên

Đại học QG Hà Nội

Phản biện 3

6

PGS.TS. Trịnh Thị Thanh

Hội bảo vệ thiên nhiên và môi trường Việt Nam

Ủy viên

7

TS. Nguyễn Chí Hiểu  

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên

Ủy viên

 

Sau khi nghe NCS. Đặng Xuân Thường trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên 5 điểm mới, đó cũng là 5 đóng góp mới của luận án :

(1) Đánh giá hiện trạng về chất lượng nước thải của các mỏ nghiên cứu

(2) Hoàn thiện quá trình xử lý nước thải HLMT bằng phương pháp kết hợp keo tụ, lắng, lọc;

(3) Nghiên cứu xử lý tiếp tục nước thải HLMT đã đạt loại B bằng công nghệ lọc màng MF và UF để cấp cho sinh hoạt;

(4) Nghiên cứu xử lý nước thải HLMT bị nhiễm mặn nâng cao bằng công nghệ màng lọc Nano trên mô hình thí nghiệm tại hiện trường;

(5) Đề xuất công nghệ xử lý nước thải HLMT trong các trường hợp không bị nhiễm mặn và bị nhiễm mặn để cấp nước cho sinh hoạt và ăn uống và tính toán chi phí kinh tế giá thành xử lý của hệ thống cấp nước sinh hoạt từ nguồn nước thải sau xử lý nâng cao đạt loại A của QCVN40/2011.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án Nghiên cứu ứng dụng công nghệ màng lọc trong xử lý và tái sử dụng nước thải hầm lò mỏ than tại Quảng Ninh .  đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ, ngành: Khoa học Môi trường ; Mã số: 9 44 0301 với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS. Đặng Xuân Thường xứng đáng nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường. 07/07 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận và đề nghị cấp bằng tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Đặng Xuân Thường.

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên, và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban chủ nhiệm Khoa Môi Trường, Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban lãnh đạo Viện Kỹ thuật và Công nghệ Môi Trường, Ban Khoa học công nghệ Đại học Quốc Gia Hà Nội, Đảng ủy khối các cơ quan doanh nghiệp Quận Hoàng Mai, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

    Vào 11 giờ 30 phút cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ Khoa học Môi Trường cho NCS. Đặng Xuân Thường

    Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Học liệu - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Dưới đây là một số hình ảnh buổi bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Đặng Xuân Thường

BÀI VIẾT LIÊN QUAN