Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

NCS Lê Thị Khánh Hòa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

19/05/2023 15:24 - Xem: 643

Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường thành lập theo Quyết định số 280/QĐ-ĐHNL-ĐT ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên.

Đánh giá luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh: Lê Thị Khánh Hòa

Về đề tài: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, bệnh do giun tròn Spirocerca spp. gây ra trên chó tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.

Ngành: Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y

Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan - Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

2. TS. Phan Thị Hồng Phúc - Trường ĐH Nông Lâm - ĐH Thái Nguyên

Hội đồng đánh giá luận án có mặt: 07/07 thành viên (theo quyết định số: 280/QĐ-ĐHNL-ĐT  ngày 12 tháng 04 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm) gồm:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS. Nguyễn Quang Tính

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Chủ tịch HĐ

2

TS. Phạm Diệu Thùy

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Thư ký HĐ

3

PGS.TS. Nguyễn Khắc Lực

Học viện Quân y

Phản biện 1

4

PGS.TS. Phạm Văn Lực

Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Phản biện 2

5

TS. Nguyễn Thị Lan Anh

Viện thú y

Phản biện 3

6

PGS.TS. Hà Duy Ngọ

Viện sinh thái & Tài nguyên Sinh vật, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam

Uỷ viên HĐ

7

PGS.TS. Nguyễn Thị Ngân

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên

Uỷ viên HĐ

 

Sau khi nghe NCS Lê Thị Khánh Hòa trình bày tóm tắt kết quả luận án, Hội đồng đã nghe ý kiến của 3 phản biện và bản tổng hợp ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà khoa học về toàn văn bản luận án và tóm tắt luận án. Các thành viên khác trong Hội đồng, các vị đại biểu đã đóng góp ý kiến, đánh giá luận án và đặt câu hỏi. NCS đã tiếp thu, trả lời các câu hỏi của Hội đồng, các nhà khoa học và các đại biểu tham dự.

Hội đồng đã họp riêng, thảo luận và thống nhất: Đề tài luận án đã có những kết luận khoa học rất cơ bản, làm nổi bật lên một số điểm mới, đó cũng là đóng góp mới của luận án:

- Công trình của tác giả là công trình đầu tiên nghiên cứu có hệ thống về giun tròn Spirocerca spp. ký sinh, đặc điểm dịch tễ, bệnh học và biện pháp phòng và điều trị bệnh Spirocerca spp. ở chó:

- Đã định danh được loài giun tròn Spirocerca spp. ký sinh ở chó bằng kỹ thuật phân tử.

- Xác định được 2 loài bọ cánh cứng là vật chủ trung gian của giun tròn S. lupi. Xác định được thời gian ấu trùng Spirocerca lupi phát triển thành ấu trùng có sức gây bệnh trong bọ cánh cứng.

- Xác định được thời gian hoàn thành vòng đời của giun tròn S. lupi trên chó gây nhiễm.

- Xây dựng được bản đồ dịch tễ sự lưu hành bệnh giun tròn Spirocerca trên chó tại tỉnh Thái Nguyên. 

- Đã đề xuất được biện pháp phòng trị bệnh do Spirrocerca lupi gây ra cho chó và kiến nghị áp dụng cho các nông hộ nuôi chó ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và các tỉnh lân cận.

Hội đồng đã ra nghị quyết và kết luận: Luận án "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, bệnh do giun tròn Spirocerca spp. gây ra trên chó tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một luận án tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y với số phiếu tán thành là 07/07 (100%). NCS Lê Thị Khánh Hòa xứng đáng nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y. 7/7 (100%) thành viên Hội đồng đồng ý về việc công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y cho NCS. Lê Thị Khánh Hòa

Buổi bảo vệ luận án được tiến hành đúng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Thái Nguyên và Trường Đại học Nông Lâm trong không khí trang trọng, với sự chứng kiến của tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học, đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông Lâm là đơn vị đào tạo, Ban chủ nhiệm và các giảng viên Khoa Chăn nuôi thú y, các nhà khoa học, đồng nghiệp, các NCS, học viên cao học, sinh viên, gia đình và bạn bè của NCS.

Vào 11h30 cùng ngày, buổi bảo vệ luận án kết thúc. Hội đồng đánh giá Luận án tiến sĩ cấp Trường đã đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận học vị tiến sĩ ngành Ký sinh trùng và Vi sinh vật học thú y cho NCS. Lê Thị Khánh Hòa  .

Luận án sẽ được nộp lưu chiểu tại Thư viện Quốc gia, Trung tâm Số - Đại học Thái Nguyên, Thư viện Trường Đại học Nông Lâm, Phòng Đào tạo Trường Đại học Nông Lâm.

Một số hình ảnh trong buổi bảo vệ của NCS. Lê Thị Khánh Hòa

BÀI VIẾT LIÊN QUAN