Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ của NCS. Lê Thị Khánh Hòa

26/04/2023 17:00 - Xem: 582

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Lê Thị Khánh Hòa. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, bệnh do giun tròn Spirocerca spp. gây ra trên chó tại tỉnh Thái Nguyên và biện pháp phòng trị.

Ngành:   Ký sinh trùng & Vi sinh vật học thú y; Mã số: 9.64.01.04

Người hướng dẫn khoa học:

  1. GS.TS. Nguyễn Thị Kim Lan, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.
  2. TS. Phan Thị Hồng Phúc, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Thời gian: 8 giờ, ngày 17 tháng 5 năm 2023

Địa điểm: Phòng họp A4, trường Đại học Nông Lâm

 Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN