Banner
Trang chủ ĐÀO TẠO Tiến sĩ Thông báo

Thông tin bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Cơ sở của NCS. Trương Thành Nam

04/06/2023 09:46 - Xem: 554

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ ngành Quản lý đất đai cấp Cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trương Thành Nam, khóa 18 của Trường Đại học Nông Lâm với đề tài: Nghiên cứu tiềm năng đất sản xuất nông nghiệp theo hướng phát triển bền vững tại huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên”.

Ngành: Quản lý Đất đai; Mã số: 9. 85. 01. 03.

Thời gian: 8 giờ, ngày 15 tháng 6 năm 2023.

Địa điểm: Phòng họp A4, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên.

Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN