Banner
Trang chủ NGƯỜI HỌC Công tác GVCN&CVHT

Quyết định ban hành phiếu chấm điểm công tác GVCN&CVHT năm học 2018-2019

11/11/2018 09:12 - Xem: 986
Căn cứ Quyết định số 1589/QĐ-ĐHNL ngày 01/11/2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm ban hành Quy định về công tác GVCN lớp, CVHT đối với chương trình đào tạo hệ chính quy tại trường ĐHNL

BÀI VIẾT LIÊN QUAN